Pilates, skupinové

Vyhledávání v kurzech

Skupinové kurzy vedeme pro větší a menší počty klientů a rozdělujeme je podle pokročilosti. Zapojit se mohou ženy i muži bez věkového omezení. Kurzy pro 11-14 osob trvají 5 měsíců, kurzy pro 6-7 osob a speciálně zaměřené kurzy (chodidla, pánevní dno aj.) mají délku 3-4 měsíce.
Uzavřené kurzy umožňují maximální a systematickou spolupráci s lektorem. Díky rozdělení skupin podle pokročilosti se zase nemusíte obávat, že některé cviky budou nad vaše možnosti.

Pilates úplní začátečníci

V začátečnickém kurzu vás seznámíme se základními metodami Pilates pomocí jednoduchých cviků na podložce. Naučíme vás správně držet tělo, pracovat s jeho středem, dýchat, soustředit se na provedení daného pohybu, jeho přesnost, plynulost a pravidelné opakování, vnímat a pracovat s jednotlivými částmi těla a aktivně spolupracovat s lektorkou, která každý cvik vysvětluje a navádí pomocí vizualizací.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

úterý 16:00 - 17:00, 19 lekcíNecvičíme 19.12.,26.12.,2.1.

od 05.09. do 30.01.2018

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 470 Kč

2 090 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

středa 16:30 - 17:30, 17 lekcíNecvičíme 20.12., 27.12.

od 27.09. do 31.01.2018

lektorka: Tereza

Dolní sál, Veveří

2 210 Kč

1 870 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates začátečníci pokračování

V tomto kurzu prohloubíme naučené principy a pohybové dovednosti. Kurz je vhodný pro ty, kteří cvičí Pilates již 6 měsíců až rok. Budeme modifikovat základní cviky a využijeme řadu pomůcek, abychom lépe pochopili práci s vlastním tělem.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

středa 17:00 - 18:00, 20 lekcíNecvičíme 20.12., 27.12.

od 06.09. do 31.01.2018

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 600 Kč

2 200 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

středa 18:00 - 19:00, 20 lekcíNecvičíme 20.12., 27.12.

od 06.09. do 31.01.2018

lektorka: Hana

Horní sál, Veveří

2 600 Kč

2 200 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

čtvrtek 18:00 - 19:00, 18 lekcíNecvičíme 28.9., 21.12.,28.12.

od 07.09. do 25.01.2018

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 340 Kč

1 980 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

úterý 19:00 - 20:00, 18 lekcínecvičíme 1.5. a 8.5.

od 06.02. do 19.06.2018

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 340 Kč

1 980 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates mírně pokročilí

V tomto kurzu již zvyšujeme obtížnost základních cvičebních prvků. Rozšíříme rejstřík cviků o další Pilates pohyby, postupně zapojíme plynulost pohybů a k ruce si vezmeme již všechny pomůcky (foam roller, overball, masážní míčky, ručníkovou metodu, magic circle apod.). Kurz je vhodný pro ty, kteří mají s Pilates již alespoň dvouletou zkušenost.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

úterý 17:45 - 18:45, 19 lekcíNecvičíme 19.12., 26.12. 2.1.

od 05.09. do 30.01.2018

lektorka: Eva

Dolní sál, Veveří

2 470 Kč

2 090 Kč

čtvrtek 7:40 - 8:35, 18 lekcíNecvičíme 28.9., 21.12.,28.12.

od 07.09. do 25.01.2018

lektorka: Vendula

Dolní sál, Veveří

2 340 Kč

1 980 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

pondělí 16:00 - 17:00, 19 lekcínecvičíme 2.4.

od 05.02. do 18.06.2018

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 470 Kč

2 090 Kč

pondělí 17:00 - 18:00, 19 lekcíNecvičíme 2.4.

od 05.02. do 18.06.2018

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 470 Kč

2 090 Kč

středa 9:00 - 10:00, 20 lekcí

od 07.02. do 20.06.2018

lektorka: Tereza

Dolní sál, Veveří

2 600 Kč

2 200 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates pokročilí

V tomto kurzu si představíme a osvojíme obtížnější cviky Pilates. Důraz klademe na plynulost a provázání do pohybových sekvencí. Lektorka již pracuje na rozvoji svalové síly a přesnosti provedení cviků i v rychlejším tempu. Kurz je vhodný pro ty, kteří již znají základní principy metody a mají minimálně 3-4letou praxi.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

úterý 18:00 - 19:00, 18 lekcínecvičíme 1.5. a 8.5.

od 06.02. do 19.06.2018

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 340 Kč

1 980 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates senior

Seniorské lekce se zaměřují na věk od 60 let. Hojně využíváme práci s tělem na židli a techniku práce s "ježatými" míčky, soustředíme se na potíže pohybového aparátu (jemnou motoriku, zatuhlé klouby, práci s pravou a levou mozkovou hemisférou, svaly pánevního dna, chodidla apod.)
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

čtvrtek 9:00 - 10:00, 20 lekcí

od 01.02. do 14.06.2018

lektorka: Vendula

Dolní sál, Veveří

2 600 Kč

2 200 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

úterý 10:00 - 11:00, 18 lekcínecvičíme 1.5. a 8.5.

od 06.02. do 19.06.2018

lektorka: Tereza

Dolní sál, Veveří

2 340 Kč

1 980 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates senior pokročilí

Pokročilí senioři již zvládají středně obtížnou náročnost cviků. Na rozdíl od začátečníků méně cvičíme na židli a více pracujeme na podložce. Posilujeme, vytváříme pohybové řetězce a zapojujeme "ježkování či válcování" - technika svalového uvolňování s ježatými míčky nebo pěnovým válcem. Důraz klademe na řadu potíží pohybového aparátu.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

pondělí 9:00 - 10:00, 19 lekcínecvičíme 2.4.

od 05.02. do 18.06.2018

lektorky: Tereza, Vendula

Dolní sál, Veveří

2 470 Kč

2 090 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates BOSU

V tomto kurzu odhalíme kouzlo balanční pomůcky BOSU. Díky ní se Pilates stává výzvou pro tělo a cviky, které na podložce již hravě zvládáte, vám opět dají zabrat. BOSU je vynikajícím nástrojem pro vytvoření silného středu těla. Kurz je vhodný pro klienty s minimálně roční praxí cvičení pilates.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

čtvrtek 17:45 - 18:45, 20 lekcí

od 01.02. do 14.06.2018

lektorka: Zuzana

Dolní sál, Veveří

2 600 Kč

2 200 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates malá skupina

Preferujete-li spíše komornější atmosféru při cvičení, tento kurz je pro vás tím pravým ořechovým. V počtu 6-7 osob se vám dostává více pozornosti, lektorka může věnovat více času rozpracování jednotlivých cviků a opravovat jejich špatné provedení. Využíváme všechny Pilates pomůcky a obohacujeme lekce o pomůcku Spine Corrector. Kurz trvá 3 měsíce.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

pondělí 16:30 - 17:30, 12 lekcí

od 08.01. do 26.03.2018

lektorka: Jana

Dolní sál, Veveří

2 400 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

pondělí 19:00 - 20:00, 12 lekcí

od 08.01. do 26.03.2018

lektorka: Hana

Horní sál, Veveří

2 400 Kč

úterý 17:00 - 18:00, 12 lekcí

od 09.01. do 27.03.2018

lektorky: Blanka, Jana

Horní sál, Veveří

2 400 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

úterý 9:00 - 10:00, 12 lekcí

od 09.01. do 27.03.2018

lektorka: Jana

Horní sál, Veveří

2 400 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

230 Kč

1/2