Pilates, skupinové

Vyhledávání v kurzech

Skupinové kurzy vedeme pro větší a menší počty klientů a rozdělujeme je podle pokročilosti. Zapojit se mohou ženy i muži bez věkového omezení. Kurzy pro 11-14 osob trvají 5 měsíců, kurzy pro 6-7 osob a speciálně zaměřené kurzy (chodidla, pánevní dno aj.) mají délku 3-4 měsíce.
Uzavřené kurzy umožňují maximální a systematickou spolupráci s lektorem. Díky rozdělení skupin podle pokročilosti se zase nemusíte obávat, že některé cviky budou nad vaše možnosti.

Pilates úplní začátečníci

V začátečnickém kurzu vás seznámíme se základními metodami Pilates pomocí jednoduchých cviků na podložce. Naučíme vás správně držet tělo, pracovat s jeho středem, dýchat, soustředit se na provedení daného pohybu, jeho přesnost, plynulost a pravidelné opakování, vnímat a pracovat s jednotlivými částmi těla a aktivně spolupracovat s lektorkou, která každý cvik vysvětluje a navádí pomocí vizualizací.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

čtvrtek 16:30 - 17:30, 20 lekcí

od 07.02. do 20.06.2019

lektorka:

Dolní sál, Veveří

2 700 Kč

2 300 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates úplní začátečníci pokračování

Volné termíny

úterý 19:00 - 20:00, 20 lekcí

od 05.02. do 18.06.2019

lektorka:

Dolní sál, Veveří

2 700 Kč

2 300 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates začátečníci pokračování

V tomto kurzu prohloubíme naučené principy a pohybové dovednosti. Kurz je vhodný pro ty, kteří cvičí Pilates již 6 měsíců až rok. Budeme modifikovat základní cviky a využijeme řadu pomůcek, abychom lépe pochopili práci s vlastním tělem.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

úterý 16:00 - 17:00, 20 lekcí

od 05.02. do 18.06.2019

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 700 Kč

2 300 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

úterý 19:00 - 20:00, 20 lekcí

od 05.02. do 18.06.2019

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 700 Kč

2 300 Kč

středa 16:00 - 17:00, 18 lekcíNecvičíme 1. a 8.5. 2019

od 06.02. do 19.06.2019

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 430 Kč

2 070 Kč

středa 16:30 - 17:30, 18 lekcíNecvičíme 1. a 8.5. 2019

od 06.02. do 19.06.2019

lektorka: Jana

Dolní sál, Veveří

2 430 Kč

2 070 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

čtvrtek 17:55 - 18:55, 20 lekcí

od 07.02. do 20.06.2019

lektorka: Blanka

Dolní sál, Veveří

2 700 Kč

2 300 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates mírně pokročilí

V tomto kurzu již zvyšujeme obtížnost základních cvičebních prvků. Rozšíříme rejstřík cviků o další Pilates pohyby, postupně zapojíme plynulost pohybů a k ruce si vezmeme již všechny pomůcky (foam roller, overball, masážní míčky, ručníkovou metodu, magic circle apod.). Kurz je vhodný pro ty, kteří mají s Pilates již alespoň dvouletou zkušenost.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

pondělí 16:00 - 17:00, 19 lekcíNecvičíme 22.4.

od 04.02. do 17.06.2019

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 570 Kč

2 190 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

pondělí 17:00 - 18:00, 19 lekcíNecvičíme 22.4.

od 04.02. do 17.06.2019

lektorka: Blanka

Horní sál, Veveří

2 570 Kč

2 190 Kč

středa 18:00 - 19:00, 18 lekcíNecvičíme 1.5. a 8.5.

od 06.02. do 19.06.2019

lektorka: Hana

Horní sál, Veveří

2 430 Kč

2 070 Kč

středa 9:00 - 10:00, 18 lekcíNecvičíme 1.5. a 8.5.

od 06.02. do 19.06.2019

lektorka: Blanka

Dolní sál, Veveří

2 430 Kč

2 070 Kč

čtvrtek 7:40 - 8:40, 20 lekcí

od 07.02. do 20.06.2019

lektorka: Hana

Horní sál, Veveří

2 700 Kč

2 300 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates pokročilí

V tomto kurzu si představíme a osvojíme obtížnější cviky Pilates. Důraz klademe na plynulost a provázání do pohybových sekvencí. Lektorka již pracuje na rozvoji svalové síly a přesnosti provedení cviků i v rychlejším tempu. Kurz je vhodný pro ty, kteří již znají základní principy metody a mají minimálně 3-4letou praxi.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

úterý 17:45 - 18:45, 20 lekcí

od 05.02. do 18.06.2019

lektorka: Jana

Dolní sál, Veveří

2 700 Kč

2 300 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates senior

Seniorské lekce se zaměřují na věk od 60 let. Hojně využíváme práci s tělem na židli a techniku práce s "ježatými" míčky, soustředíme se na potíže pohybového aparátu (jemnou motoriku, zatuhlé klouby, práci s pravou a levou mozkovou hemisférou, svaly pánevního dna, chodidla apod.)
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

pondělí 9:00 - 10:00, 19 lekcíNecvičíme 22.4.

od 04.02. do 17.06.2019

lektorka: Hana

Dolní sál, Veveří

2 570 Kč

2 190 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

čtvrtek 9:00 - 10:00, 20 lekcí

od 07.02. do 20.06.2019

lektorka: Hana

Dolní sál, Veveří

2 700 Kč

2 300 Kč

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

150 Kč

130 Kč

Pilates malá skupina

Preferujete-li spíše komornější atmosféru při cvičení, tento kurz je pro vás tím pravým ořechovým. V počtu 6-7 osob se vám dostává více pozornosti, lektorka může věnovat více času rozpracování jednotlivých cviků a opravovat jejich špatné provedení. Využíváme všechny Pilates pomůcky a obohacujeme lekce o pomůcku Spine Corrector. Kurz trvá 3 měsíce.
Lekce trvá 55min.

Volné termíny

pondělí 16:30 - 17:30, 11 lekcíNecvičíme 22.4.

od 01.04. do 17.06.2019

lektorka: Jana

Dolní sál, Veveří

2 200 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

pondělí 19:00 - 20:00, 11 lekcíNecvičíme 22.4.

od 01.04. do 17.06.2019

lektorka: Jana

Dolní sál, Veveří

2 200 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

úterý 9:00 - 10:00, 12 lekcí

od 02.04. do 18.06.2019

lektorka: Jana

Horní sál, Veveří

2 400 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

středa 19:00 - 20:00, 10 lekcíNecvičíme 1. a 8.5. 2019

od 03.04. do 19.06.2019

lektorka: Hana

Horní sál, Veveří

2 000 Kč

Omlouváme se,
je již plně obsazeno

Ukázková lekce
termín vám pomůžeme vybrat dle aktuální situace

230 Kč