Semináře

22. 09. 2018

PortDeBras Basic Level 1

ŠKOLENÍ PRO POHYBOVÉ LEKTORY

Základní školení originálního metody PortDeBras pod vedením LUCIE DĚDIČOVÉ, po jehož absolvování získáváte certifikát neomezené platnosti

- seznámíte se základními principy konceptu PortDeBras 
- PDB má svou vlastní jedinečnou filozofii, kdy využívá pohyb jako terapii
- skrze tělo měníme vědomí / povědomí o sobě sama
- náplní kurzu je intenzivní trénink pohybových sekvencí, které jsou založeny na přirozených pohybech 
- věnujeme se technice paží, pozici nohou, postavení chodidel a přechodům mezi pozicemi

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM VÝHRADNĚ ZDE: https://www.lucie-dedicova.com/products/a22-9-portdebras-basic-level-1-brno/

22. 09. 2018, 10:00 - 17:00

Veveří 57

23. 09. 2018

PortDeBras Healthy Body

SEMINÁŘ PRO POHYBOVÉ LEKTORY

Seminář představuje zcela nový koncept ve výuce metody. Lucie Dědičová je jedinou certifikovanou lektorkou v ČR, která tento workshop může vyučovat.
Cílem semináře je objasnění STAVBY a STRUKTURY lekce PortDeBras tak, aby přinášela benefit "zdravé, ohebné páteře" s ohledem na přirozený a zdravý rozvoj pohybu.
Pozornost je věnována technickému provedení od jednotlivých průpravných statických cviků, které se rozvíjejí postupně v komplexní funkční pohyby. Healthy Body přístup pomáhá účastníkům kurzu, aby si více uvědomovali vliv jednotlivých sekvencí na různé části těla, a tyto zkušenosti následně uplatňovali při vedení svých tréninků.

Komu je seminář určen:

- lektorům PortDeBras
- lektorům jiných forem cvičení, kteří si chtějí vyzkoušet PDB
- návštěvníkům lekcí PDB, kteří se chtějí dovědět více o této metodě 

Obsah

- ukázková lekce Healthy Body PortDeBras 
- statické průpravné cviky, ze kterých sekvence vycházejí a jejich rozbor
- plynulé sekvence cviků, které vycházejí z průpravných cviků
- rozbor metodiky (učení) sekvencí a jejich specifické uspořádání v lekci

REZERVACE VÝHRADNĚ ZDE: https://www.lucie-dedicova.com/products/a23-9-portdebras-healthy-body/

23. 09. 2018, 9:00-16:00

Veveří 57

05. 10. 2018

ZDRAVÁ ZÁDA V KANCELÁŘI - seminář pro veřejnost

Na semináři se seznámíte s vhodnými kompenzačními cviky do kanceláře jako prevence proti bolestem zad při dlouhodobém sezení. Tyto cviky můžete využít v sedu na židli, ale i ve stoji, když židli využijete jako oporu.

Témata: uvolnění beder, ztuhlý krk a ramena, zánět karpálního tunelu, stretch dolních končetin aj.

V CENĚ SEMINÁŘE DÁREK - malý ježatý míček jako skvělá cvičební pomůcka do kanceláře a na cesty.

05. 10. 2018, 17.00-19.30

lektorka: Hana

Veveří 57

450 Kč

24. 11. 2018

Pilates pozice a jejich rozbor z pohledu funkční anatomie II

Workshop je určen lektorům metody pilates. Co vás čeká?

V rámci tohoto workshopu se dozvíte jak vhodně připravit klienta ke zvládnutí vybraných základních pozic Pilates metody. Naučíte se vytěžit z těchto pozic maximum a přitom respektovat fyziologické hranice každého klienta. Někdy nemusí být jediným cílem dokonalé zvládnutí pozice, ale již samotná cesta může přinést úlevu a radost. 

Rozpracujeme tyto pozice: mermaid, Swimming, Shoulder bridge, Spine stretch, bonus - Criss cross (pokud bude čas)

Obsah workshopu:

  • funkční anatomie a biomechanika vybraných pozic Pilates
  • rozpracování klíčových oblastí dané pozice
  • možnosti přípravných cviků pro zvládnutí dané pozice
  • rizika zranění při nesprávném provedení
  • modifikace cviků při některých zdravot.omezeních
  • využití cvičebních pomůcek pro ulehčení, navedení, či ztížení cviku


Lektor: Olga Gruberová (Vallová) - fyzioterapeutka, 
lektorka informačních kurzů Spiraldynamik® a asistentka kurzů Spiraldynamik® Basic
www.GrooFy.cz

CENA: 1.190Kč

REZERVACE VÝHRADNĚ ZDE: https://www.groofy.cz/prihlaska/

 

24. 11. 2018, 9:30 -13:30

Veveří 57